mandag den 20. oktober 2008

Tour1Masse

Så er der planlagt en musikalsk rejse for 2009... I januar er udfordringen at få nået 10 byer i 10 lande og få 10 beats til at lyde nationale, og ud af de 10 lande finde det bedste af hvert land i form af enten et nationalt instrument eller et musikstykke derfra og fusionere det sammen i et nummer, der helst langsomt skulle tage form på rejsen undervejs....

050109 Glasgow, Skotland
060109 Birmingham, England
070109 Paris, Frankrig
080109 Torino,Italien
090109 Skopje,Makadonien
120109 Prag,Tjekkiet
130109 Wroclaw, Polen
140109 Kiev, Ukraine
150109 St. Pedersborg, Rusland
160109 Helsinki, Finland
190109 København, Danmark
jeg havde mig at rapportere fra ruten dagligt og uploade nummeret i slutningen af dagen, for derefter at smide alle numrene op i albumform d. 210109
-
A musical journey have been planned for 2009.. In january the challenge is to reach 10 cities in 10 counties and get 10 beats to sound national, to find the best from all the counties, either a national instrument or a local album and fusion it to one track, that should shape up during the trip..

050109 Glasgow, Scotland
060109 Birmingham, England
070109 Paris, France
080109 Turin,Italy
090109 Skopje,Makadonia
120109 Prague, Czech Republic
130109 Wroclaw, Poland
140109 Kiev, Ukraine
150109 St. Pedersborg, Russia
160109 Helsinki, Finland
190109 Copenhagen, Denmark
Im blogging on a daily basis and are uploading the beats at the daily, for thereby throwing an entire album up 210109

0 kommentarer: