onsdag den 15. oktober 2008

Facebook Invasion

Ja, så sad jeg så her på min 'fridag' fra Acid Pro og tænkte i nye måder at markedsføre sin blog på.. Vores mål er jo at sprede den grafiske og musikalske kunnen ud til så mange som overhovedet muligt og måske få lidt jobs oveni som lidt bonus.. Og imellemtiden er så det at få en god del musik spredt og downloadet ud over kontinenterne... Så vi kan blive taget lidt seriøst, og kan vise at der sidder professionelle mennesker bag Rap1Masse og ikke en lille teenager med gode venner og et Music Maker program.. Men så midt i den seriøse tankegang kom jeg til at tænke på Facebook og mulighederne i den, og det skal jeg lige have gennemset.. Imellemtiden er der en nye gruppe i Myspace


Well, There I was on my day off from my Acid Pro and were thinkig of new ways to showcase my blog.. With a goal to spread the graphical og musical craft to as many as possible and maybe get some jobs in on the side.. And meanwhile getting a whole lot of downloads spread out throughout the globe.. Mostly in a need to be taken seriously and show that we are pros and not teens with friends and a Music Maker porgram.. And in the middle of that train of thoughts Facebook popped up and I have to rethink the possiblilities in that media...

0 kommentarer: