søndag den 10. august 2008

Remix dogme

Remix Dogme er en niche indenfor musikproduktion, udviklet efter de gældende dogme95 filmregler, men er her udviklet af Kasper Isbjerg Beckmann for at skulle inspirere produceren til at præstere sit ypperste og lade kunstneren fremstå i forhold til produktionen.
Lars von Trier og Thomas Vinterberg udviklede på dette grundlag ti "kyskhedsløfter" "The Vow of Chastity" for Dogme95, og de er her korrigeret til musikproduktionens verden.

1. Optagelserne skal ske på musikprogram( Protools,fruit loops, whatever..).
2. remixet og mixet skal foregå på samme program, uden tilknytning til store analog og digitale mastereringsmaskiner.
3. Der må indgå samplinger og spillede instrumenter i produktionen, dog må samplingen ikke overskygge kunstneren, der remixes.
4. Der må ikke bruges samplinger, der er udgivet senere end den bærende kunstner ( f.eks må der ikke bruges Notorious Big samplinger på en Frank Sinatra sang, men Frank må gerne samples på en biggie )
5. Der må ikke bruges plugins, der stammer fra andet program end valgte produktionssystem.
6. Sangen må fra producentens side ikke indeholde lydeffekter, der ikke er relevante for sangen.
7. Alle samplinger skal oplyses i kommentarerne, og det færdige resultat skal findes i mp3 format.
8. Der skal findes et tema/rød tråd i produktionen, dvs. at vælger man f.eks. Jay med James Brown, skal alle produktioner indeholde begge kunstnere, men være i henhold til overstående regler
9. Der må ikke være udgifter ved produktionen, dvs. strøm til maskine er indforstået, men der må ikke hyres en lydtekniker eller en DJ til at supplere - Man skal selv stå for produktet.
10. Produktionen må ikke bruges til salg, det drejer sig udelukkende om promovering - Skulle det have interesse fra den udøvende kunstner at udgive produktet, skal det forefindes på skrift inden videre fremstilling.

Remix Dogme is a challenge in music productions, originally developed for film makers to let the actors and acting stand out from the media, but here it's been rewritten by Kasper Isbjerg Beckmann to inspire the producer to upper his performance and let the artist stand out stronger compared to the production.
Lars von Trier and Thomas Vinterberg developed this term 'Dogme' in 95 and made ten rules "The Vow of Chastity" for Dogme95, og again rewritten for musiv biz.
1. Recordings must be done on a music software program.
2. remix and mix must be done in the same program, and no connections to big expensive mastering machinery.
3. Sampling and played instruments are allowed in the production, but must now overshadow the artist being remixed.
4. Samples published after the remixed artist, are not allowed ( ex. Biggie samples on a Frank Sinatrs song, but Sinatra is allowed on a biggie song. )
5. Plugins from other systems than your recording program aren't allowed.
6. The remix can't contain inrelevant sound effects from the producer's side.
7. All samples must be submitted in comments and the finished remix must be avaiable in mp3 format.
8. There must be a given theme in the remix, if it is a part of an theme album, so if the remix is to be submitted to a Jay Z/James Brown album, the remix must contain James Brown samples, and in order with #4.
9. There must be no Expenses in the production, electricity are not a part of the dogme rules, but a studio technician or a DJ are not allowed. You are the responsible for the production.
10. The remix are not for sale, it's only for promotion - Should the remixed artist publish the remix, a contract is to be completed before further actions.

0 kommentarer: